• Gdańsk1
  Portal stałego monitoringu
  hałasu komunikacyjnego
  Miasta Gdańska
 • Gdańsk2
  Portal stałego monitoringu
  hałasu komunikacyjnego
  Miasta Gdańska
 • Gdańsk3
  Portal stałego monitoringu
  hałasu komunikacyjnego
  Miasta Gdańska
System monitoringu hałasu

Na portalu prezentowane są podstawowe, aktualne dane o hałasie w mieście w formie wskaźników hałasu.

Przejście do portalu prezentującego mapę akustyczną.

Przejście do części mapowej portalu